Wizyta ukraińskich samorządowców w Tłuszczu!

2 października 2018r. grupa ukraińskich samorządowców oraz przedstawiciel Ministerstwa Polityki Socjalnej na Ukrainie odwiedzili Gminę Tłuszcz, gdzie zapoznali się z polskimi doświadczeniami, w tym funkcjonowaniem i organizacją pomocy społecznej na szczeblu gminnym. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przywitał gości oraz scharakteryzował gminę Tłuszcz i główne problemy socjalne, które dotykają jej mieszkańców. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Katarzyna Rostek opisała, jak wygląda praca socjalna oraz jak organizowane są działania na poziomie gminnym. Delegacja z Ukrainy odwiedziła również Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, świetlice opiekuńczo- wychowawcze oraz SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ POZYTEK W TŁUSZCZU