Warsztaty „Zrozumieć starość” w naszej spółdzielni

18.10.2019 r. (piątek) w spółdzielni „Pożytek” gościliśmy fundację „Zaczyn”, która wspólnie z przedstawicielem firmy Promedica24 przeprowadziła warsztaty pt. „Zrozumieć starość”. Przebrani w kombinezony geriatryczne dodające 40 lat, które uświadamiały nam, jak odczuwa się starość w wymiarze fizycznym, mogliśmy poczuć się jak seniorzy, którzy zmagają się z trudnościami życia codziennego. Kampania „Zrozumieć starość” rozpoczęła się 22.02.2018 r. i jej celem jest uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby jakie mają seniorzy oraz ich problemy fizyczne takie jak słaby słuch, wzrok oraz trudności w poruszaniu się. #zrozumiećstarość #fundacjazaczyn #promedica24