Rekomendacja

Rekomendacja Ministra Edukacji NarodowejDariusz Piontkowski dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowychhttps://bit.ly/39iOd8k #koronawirusMinisterstwo Zdrowia Główny Inspektorat Sanitarny

Read more