Ewlina Gzowska – prezes Spółdzielni/ dyrektor żłobka
Krzysztof Mikulski – członek zarządu
Magdalena Klukowska – księgowa / kadrowa
Natalia Białek – pracownik administracyjno – biurowy / admonistrator strony
Monika Wilk – opiekun dziecięcy w żłobku
Milena Marszał –  opiekun dziecięcy w żłobku
Kur Teresa – pomoc opiekuna dziecięcego