Ewlina Gzowska – prezes Spółdzielni/ dyrektor żłobka
Krzysztof Mikulski – członek zarządu
Magdalena Klukowska –  kadrowa
Monika Wilk – opiekun dziecięcy w żłobku
Milena Marszał –  opiekun dziecięcy w żłobku
Ewelina Teodorczyk – opiekun dziecięcy w żłobku
Kur Teresa – pomoc opiekuna dziecięcego