Proces realizacji usług

  1. Za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółdzielni należy dokonać zamówienia uwzględniając rodzaj i miejsce usługi

Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane tj:
a) Imię i nazwisko
b) Adres dla którego zostanie zamówiona usługa sprzątania/miejsce i kwatera nagrobka przeznaczonego do                       opieki nad nim
c) Numer telefonu Klienta
d) Zakres usługi
e) Inne dane potrzebne do kontaktu
Wykonawca ustala rodzaje zleceń oraz zakres prac dostępne dla Klienta korzystającego z usług Spółdzielni                    Socjalnej „Pożytek”

  1. Firma świadczy usługi porządkowe dla: Mieszkań, Domów, Nagrobków, Ogrodów.
  2. Pracownik naszej spółdzielni kontaktuje się z klientem w celu omówienia szczegółów zamówienia
  3. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.
  4. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  5. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy na jego rachunek bankowy lub dokonując wpłaty osobiście w siedzibie firmy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie i akceptacją przez klienta regulaminu.
  6. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.