Żłobek “Mali Odkrywcy” został założony przez Spółdzielnię Socjalną “POŻYTEK”
z siedzibą w Tłuszczu.
Mieści się w Postoliskach przy ul. Szymona 10.

Więcej informacji mogą zasięgnąć
Państwo od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00
w siedzibie biura Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
ul. Warszawska 11, Tłuszcz.
lub pod numerem : 609 742 227