Monika Wilk – opiekun dziecięcy
Milena Marszał – opiekun dziecięcy
Joanna Milczarek – opiekun dziecięcy