Proces realizacji usługi

Proces realizacji usług

  1. Za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółdzielni należy dokonać zamówienia uwzględniając rodzaj i miejsce usługi

Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane tj:
a) Imię i nazwisko
b) Adres dla którego zostanie zamówiona usługa sprzątania/remontowania/opieki
c) Numer telefonu Klienta
d) Zakres usługi
e) Inne dane potrzebne do kontaktu
Wykonawca ustala rodzaje zleceń oraz zakres prac dostępne dla Klienta korzystającego z usług Spółdzielni  Socjalnej „Pożytek”

  1. Firma świadczy usługi porządkowe dla: Mieszkań, Domów, Nagrobków, Ogrodów/opiekuńcze/remontowe
  2. Pracownik naszej spółdzielni kontaktuje się z klientem w celu omówienia szczegółów zamówienia
  3. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.
  4. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  5. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy na jego rachunek bankowy lub dokonując wpłaty osobiście w siedzibie firmy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie i akceptacją przez klienta regulaminu.
  6. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.