Nasz Zespół

Ewlina Gzowska – prezes spółdzielni/ dyrektor żłobka
Hanna Małetka – koordynator projektów
Monika Wilk – opiekun w klubie dziecięcym
Milena Marszał –  opiekun w klubie dziecięcym
Ewelina Teodorczyk – opiekun w klubie dziecięcym
Teresa Kur – pomoc opiekuna dziecięcego