Kadra klubu dziecięcego

Milena Marszał – opiekun dziecięcy
Monika Wilk – opiekun dziecięcy
Ewelina Teodorczyk – opiekun dziecięcy
Teresa Kur – pomoc opiekuna dziecięcego