OWES | BORIS

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Jest ośrodkiem działającym na Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Boris pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, dzięki którym staje się możliwe tworzenie jak największej liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, bezrobotnych .
Boris oferuje: informacje, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje, webinaria
Pomaga min. w: zarządzaniu organizacją pozarządową, aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie, oraz oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej .
Dzięki OWES Spółdzielnia Socjalna Pożytek otrzymała min. wsparcie merytoryczne, doradztwo, wsparcie specjalistów w prowadzeniu spółdzielni socjalnej, szkolenia dla opiekunów osób starszych niepełnosprawnych i samotnych .