Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy”

Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy” został założony przez Spółdzielnię Socjalną „POŻYTEK” z siedzibą w Tłuszczu.
Klub dziecięcy mieści się w Postoliskach przy ul. Szymona 10.
Otwarty w godzinach : 6:30 – 17:00

Więcej informacji mogą zasięgnąć
Państwo od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00
w siedzibie biura Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
ul. Warszawska 11, Tłuszcz.
lub pod numerem : 609 742 227