Rekomendacja

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski 
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
https://bit.ly/39iOd8k #koronawirus
Ministerstwo Zdrowia Główny Inspektorat Sanitarny