Realizujemy projekty.

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu od 01.07.2021 r. realizuje trzy Programy skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zamieszkujących teren gminy Radzymin i gminy Marki:

1) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w gminie RadzyminDofinansowanie – 497 900,25 zł (z kosztem obsługi)Całkowita wartość zadania – 497 900,25 zł (z kosztem obsługi)

2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w gminie Markidofinansowanie – 336 600,00 zł (z kosztem obsługi)Całkowita wartość zadania – 336 600,00 zł (z kosztem obsługi)

3) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w gminie MarkiDofinansowanie – 66 463,20 zł (z kosztem obsługi)Całkowita wartość zadania – 66 463,20 zł (z kosztem obsługi)

Programy finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach resortowych programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystkie w/w Programy będą prowadzone do 31.12.2021 r.