Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” przystąpiła do projektu pt. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu wołomińskiego”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” przystąpiła do projektu pt. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu wołomińskiego” realizowanego przez fundację Nasza Bajka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Projekt, skierowany jest do 30 osób starszych niesamodzielnych, wieku 65+ które są mieszkańcami powiatu wołomińskiego, i które w okresie od 01.12.2017 – 30.09.2019 zostaną objęte następującymi działaniami:

• szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
• usługi asystenckie i opiekuńcze (OPIEKUN osób starszych),
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja, TUS, terapia psychologiczna, treningi samodzielności),
• teleopieka,
• wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
• szkolenia dla opiekunów faktycznych.
Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy naszej Spółdzielni b
ędą mogli podnieść swoje kwalifikacje, a co za tym idzie poszerzyć zakres i jakość świadczonych przez nas usług.