Z wizytą w podmiotach ekonomii społecznej w Tłuszczu

W czwartek 15 lutego br. gościliśmy w podmiotach ekonomii społecznej w Tłuszczu. Gmina Tłuszcz położona jest na Mazowszu, po prawej stronie Wisły, administracyjnie usytuowana w województwie mazowieckim i powiecie wołomińskim.

Podczas wizyty odwiedziliśmy m.in. Klub Integracji Społecznej, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i przygotowuje osoby wymagające wsparcia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. O działalności Klubu opowiedziała nam Katarzyna Rostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz Koordynator KIS – Marta Jabłecka. KIS w Tłuszczu pełni rolę centrum aktywności mieszkańców gminy, którzy czują potrzebę włączania się w aktywizację lokalnego środowiska.

Spotkaliśmy się również z Eweliną Gzowską – prezesem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”, która w kwietniu ubiegłego roku została powołana do życia przez Powiat Wołomiński i Gminę Tłuszcz. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w powiecie wołomińskim. Misją spółdzielni jest świadczenie wysokiej jakości usług opiekuńczych i porządkowych oraz zapewnienie należytej opieki dzieciom przebywającym w żłobku. Żłobek „Mali odkrywcy” założony przez spółdzielnię mieści się w Postoliskach przy ul. Szymona 10. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda ta placówka i co tu mówić… Robi wrażenie.

Kolejnym punktem naszego pobytu w Tłuszczu była Miodzio Wioska – miejsce edukacyjne dla dzieci, stworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „Ab ovo”. Stowarzyszenie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Edukacyjny plac zabaw funkcjonujący pod patronatem Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego organizuje lekcje edukacyjne oraz warsztaty kreatywności mające na celu popularyzację pszczelarstwa.

Stowarzyszenie Na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „Ab ovo” zrzesza pracowników socjalnych, pracowników Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedsiębiorców. Powstało z potrzeby organizowania społeczności lokalnych (OSL), jako jedna z metod środowiskowej pracy socjalnej, która jest szansą na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Prezesem Stowarzyszenia jest Aleksandra Skonieczna – organizator społeczności lokalnych, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem oraz organizatorem społeczności lokalnych na terenie Tłuszcza, jak również animatorem Programów Aktywności Lokalnych, twórcą i realizatorem wielu projektów społecznych współfinansowanych przez EFS, ministerstwa oraz innych grantodawców jest Katarzyna Rostek – Kierownik OPS. Przy jej udziale i wsparciu powstały właśnie takie miejsca jak Klub Integracji Społecznej, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz UTW, którego jest rektorem.